Suunnittelupalvelu

Tulisijojen CAD-suunnittelu (2-4D)
CAD-avusteinen suunnittelu kuuluu tänä päivänä myös hyvään tulisijasuunnitteluun. Voimme toteuttaa pelkkiä 3D-stillkuvia siitä, miltä asiakkaan haluama tulisija näyttää aidossa ympäristössä, tai siitä voidaan ajaa animaatio eli “lyhytelokuva” eri suunnista. Toteutamme myös ns. 2D-kuvia, jotka voivat olla esim. mittapiirustukset tulisijasta kerros kerrokselta.

Muu tekninen CAD-suunnittelu (2-4D)
Yrityksen toimenkuvaan kuuluu myös muu tekninen CAD-suunnittelu. Se voi olla esim. vanhan piirustuksen digitalisoimista tai vastaavaa. Jos et pysty hahmottamaan jotain projektiasi 3-ulotteisessa maailmassa, niin pyydä avuksi 2-3-4-ulotteista grafiikka meiltä! Tuotteella tai projektilla ei sinänsä ole väliä, paras tuntemus meillä kuitenkin on rakentamisen alalta.

CAD-visualisointi
Teemme kaikenlaista mallinnustyötä. Mallintaminen voi olla pelkkä 3D-malli esim. tuotteesta tai se voi sisältää 2D-mittapiirustuksia tai jopa yksityiskohtaisen tuote-/määräaineluettelon tarvikkeista. Visualisointia voi olla myös esim. rakennuksen 3D-mallin presentaatio stillkuvana vaikkapa markkinointia varten tai animaatio.

Alan konsultointi
Erityisesti muurausalan vahva tuntemus on luonut tietotaitoa. Voit hyödyntää sitä pyytämällä konsultointiapua, joka voi olla suullista tai sitten CAD-avusteista piirustusta suunnittelun tueksi.

 

          

fiFI